Technikum nr 1

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to zawód z przyszłością, ponieważ w gospodarce rynkowej wszyscy potrzebują reklamy. Poza wiedzą teoretyczną z zakresu reklamy, ekonomii, marketingu, psychologii zawód ten wyposaża absolwenta w umiejętności praktyczne związane z projektowaniem graficznym, montażem filmów  oraz organizowaniem kampanii reklamowych.

Dajemy gwarancję na przygotowanie absolwenta do sprzedaży i wykonywania usług reklamowych, do prowadzenia rozmów z potencjalnymi odbiorcami usług reklamowych, którym będzie on umiał doradzić i zaproponować konkretne rozwiązania. 

Nauka trwa 4 lata i przygotowuje do matury i zawodu.

W klasie III uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową. Mamy porozumienia z różnymi podmiotami: agencja reklamowa „6.Zmysł”, studio „Stodoła”, agencja BM, Międzyrzecki Ośrodek Kultury, wydział promocji Urzędu Miejskiego, firma „Converis”, EWE, „Sukces. Agencja Promocji Przedsiębiorczości”.

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia wyższe.

Egzamin zawodowy z kwalifikacji A.26 odbywa się pod koniec klasy II, a z kwalifikacji A.27 w połowie klasy maturalnej.

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu obu kwalifikacji (A.26 i A.27) absolwent otrzymuje dyplom technika organizacji reklamy i może:

• założyć własna firmę reklamową

• podjąć pracę w agencji reklamowej

• poszukać pracy w działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw

• znaleźć zatrudnienie w szeroko rozumianych mediach

Pracując w agencji reklamowej, technik organizacji reklamy może być zatrudniony jako:

• kierownik zlecenia (account executive) - osoba odpowiedzialna za całościowy przebieg kampanii lub promocji

• pracownik działu kreacji (copywriter) - pracownik tworzący hasła i slogany reklamowe, teksty i scenariusze reklam, projekty graficzne plakatów i folderów itp.

• pracownik działu mediów (media planner) - osoba wybierająca najlepsze, jej zdaniem, środki przekazu do przenoszenia treści reklamy.

Technik organizacji reklamy pracuje przy komputerze, projektując środki reklamowe, ale często wyrusza w plener na sesje fotograficzne lub realizację filmów. Spotyka się z klientami, dużo podróżuje, współpracuje z wieloma specjalistami z innych dziedzin. Ten zawód to szansa na niezależność lub pracę w ciekawej ekipie.

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć