Technikum nr 1

Technik handlowiec

Technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy. Dobrze przygotowanych techników handlowców poszukują działy handlowe firm, instytucje promocji i marketingu. Handel jako bardzo prężna dziedzina gospodarki  potrzebuje fachowców. Technik handlowiec obsługuje klientów, realizuje transakcje kupna i sprzedaży, prowadzi działania reklamowe i marketingowe, organizuje, prowadzi bądź zarządza działalnością handlową.

 • Nauka trwa 4 lata i przygotowuje do matury i zawodu.
 • W klasie III uczniowie odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie handlowym.
 • Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia wyższe.
 • Egzamin zawodowy z kwalifikacji A.18 odbywa się pod koniec klasy II, a z kwalifikacji A.22 w połowie klasy maturalnej.

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu obu kwalifikacji (A.18 i A.22) absolwent otrzymuje dyplom technika handlowca i może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach handlowych podmiotów gospodarczych
 • firmach handlowych
 • instytucjach promocji i marketingu
 • e-handlu

Technik handlowiec może pracować również jako:

 • przedstawiciel handlowy (sales representative)
 • dystrybutor produktów (merchandiser)
 • szef działu sprzedaży (sales manager)
 • telemarketer
 • szef własnej firmy handlowo-marketingowej

Technik handlowiec pracuje wśród klientów i dla klientów. Sprzedaje różne towary i usługi, ale przede wszystkim sprzedaje siebie: swój entuzjazm i optymizm. Szansą na sukces jest komunikatywność, otwartość, cierpliwość, odporność na stres.

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć