Technikum nr 1

Technik ekonomista

Technik ekonomista to zawód bardzo uniwersalny. Wyposaża absolwenta w wiedzę ekonomiczno – prawną, umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, umiejętności obsługi pakietu Office oraz profesjonalnego programu INSERT GT. Technik ekonomista wykonuje czynności związane z planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem, księgowością, szeroko rozumianą pracą biurową. Może uczestniczyć w zarządzaniu, planowaniu, organizowaniu, kontroli. 

Możliwości zatrudnienia są olbrzymie. We wszystkich dziedzinach życia, we wszystkich obszarach gospodarki pojawia się konieczność rozwiązywania problemów ekonomicznych. Każda instytucja musi zatrudniać osoby zarządzające, planujące i organizujące pracę w firmie. Potrzebni są pracownicy do obliczania dochodów przedsiębiorstwa, prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej.

 • Nauka trwa 4 lata i przygotowuje do matury i zawodu.
 • W klasie II uczniowie odbywają 2-tygodniowa praktykę w firmie symulacyjnej na terenie szkoły, natomiast w klasie III  przewidziana jest 4-tygodniowa praktyka zawodowa w firmie symulacyjnej lub wybranych przez uczniów przedsiębiorstwach.
 • Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może podjąć studia wyższe.
 • Egzamin zawodowy z kwalifikacji A.35 odbywa się pod koniec klasy II, a z kwalifikacji A.36 w połowie klasy maturalnej.

Po zdaniu egzaminów zawodowych i potwierdzeniu obu kwalifikacji (A.35 i A.36) absolwent otrzymuje dyplom technika ekonomisty i może znaleźć zatrudnienie w:

 • zakładach produkcyjnych
 • instytucjach publicznych
 • urzędach statystycznych,
 • zakładach ubezpieczeniowych
 • komórkach finansowych
 • bankach
 • sekretariatach firm

Typowym miejscem pracy technika ekonomisty jest biuro, choć na przykład technik ekonomista zatrudniony w firmach ubezpieczeniowych znaczną część swoich obowiązków może wykonywać w terenie, szacując szkody. Osoba zatrudniona na stanowisku technika ekonomisty samodzielnie wykonuje czynności z zakresu swoich obowiązków, ale zazwyczaj są one częścią pracy zespołowej. 

 

Aktualności

Kontakt

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Międzyrzeczu
  ul Marcinkowskiego 26
  66-300 Międzyrzecz
  NIP 596-17-49-291
  REGON 361923222
  e-mail: ckziumcz@gmail.com
 • Tel/fax +48 95 742 95 75
  tel. +48 504 225 162

Galeria zdjęć